Fincan İskeleli Döşeme Kalıbı

FİNCAN İSKELELİ DÖŞEME KALIBI

 

Hem yük iskelesi hemde cephe iskelesi olarak kullanılan sistemlerdir. Fincanlıdikme, dövme başlıklı yatay eleman, ayarlı üst başlık, ayarlı ayak birleşimlerindenoluşurlar. Döşeme yükü ve geometrisine göre dizayn yapılır. Birleşimparçaları üzerinde olduğu için malzeme zaiyatı yoktur. Yatay elemanın dikeyelemana bağlantısı çekiç darbesi ile sağlanır. Birleşim pimli olmadığı içinyatay elemanın başlığının dikme fincanına oturması sağlanmalıdır. Aksidurumda emniyetli bir birleşim sağlanmaz. Eksenel yüklere karşı çok mukavemetlidir.Yanal yüklere karşı mukavemetini arttırmak için belli yerlerdenboru kelepçeler ile çapraz bağlantılar sağlanmalıdır.FNC iskele sisteminde dikmeler üzerinde 50 cm veya 100 cm aralıklarlafincanlar bulunur. Fincanlar dikmelere kaynaklıdır.